Š.g. 19.novembrī plkst.11.00 aicinām pievienoties tiešsaistes konferencei “Kooperācija ilgtermiņa saimniekošanai, kura tiks translēta vietnē www.laukutikls.lv, kā arī būs skatāma Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) facebook profilā.

Konferencē uzstāsies pieredzējuši lektori no Latvijas un ārvalstīm, sniedzot ieskatu par dažādām kooperatīvu attīstības iespējām biedru ilgtermiņa saimniekošanas attīstībai. Tiks apskatīti jautājumi par to, kādi ir ilgtermiņa domāšanas psiholoģiskie aspekti, kādai jābūt efektīgai kooperatīva pārvaldībai, kādus pakalpojumus biedriem piedāvāt, lai nodrošinātu stabilu saimniekošanu. Papildus tam, konferences ietvaros Zemkopības ministrijas pārstāvji iepazīstinās ar ES Kopējās lauksaimniecības politikas piedāvājumu kooperatīvu attīstībai.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons: Kooperācija Latvijā šobrīd ir jūtami attīstījusies, tomēr mums priekšā ir vēl daudz pārvaramu izaicinājumu. Tieši tādēļ ir svarīgi aktualizēt ar kooperāciju saistītos jautājumus un tēmas, kā arī veicināt kooperatīvu pieredzes apmaiņu ne tikai nacionālā līmenī, bet arī starptautiski. Šī konference tiek organizēta ar mērķi sniegt kooperatīviem un to biedriem zināšanas par vietējām kooperācijas aktualitātēm, kā arī iespēju mācīties no ārvalstu pieredzes.

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis,: “Zemnieki apvienojas kooperatīvos, lai risinātu kādu vajadzību, problēmu. Vienmēr tiek uzsvērts, ka kooperatīva mērķis ir pēc iespējas lielākas peļņas gūšana tā biedriem, kas tā arī ir, bet līdztekus jāatceras, ka kooperatīvs ir arī ilgtermiņa saimniekošanas garants saimnieki, kas stājas kooperatīvā, plāno savu saimniekošanu ilgtermiņā.

Konferenci organizē LLKC sadarbībā ar LLKA Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros.

Reģistrēties dalībai konferencē un tās saites saņemšanai e-pastā var šeit.