Cien. VAKS biedri un sadarbības partneri,

ar šo “VAKS LAUKSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA paziņo, ka 2020. gada 18. decembrī ir saņēmusi LR Uzņēmuma reģistra lēmumu  nr. 6-5/126398 un dara zināmu, ka tiek reģistrētas izmaiņas VAKS nosaukumā, turpmāk - “VAKS KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA, atbilstoši 03.12.2020. VAKS biedru kopsapulcē pieņemtajam lēmumam. Vienlaikus informējam, ka uzņēmuma pārējie rekvizīti netiek mainīti:

Nosaukums "VAKS" KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA
Vienotais reģ. nr. 44103005731
PVN reģ. nr. LV44103005731
Juridiskā adrese Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV-4201
Konta nr. LV20HABA0551016118147
Banka, kods "Swedbank" AS, HABALV22