Š.g 1. jūnijā Asoc.profesores, Dr.agr. Dzidras Kreišmanes vadībā LLU 3. kursa lauksaimniecības virziena studenti ieradās vizītē LPKS VAKS Valmieras kompleksā. Sarunu un kompleksa apskates laikā, atbildot uz LLU studentu jautājumiem, diskutējām par lauksaimnieku ieguvumiem iestājoties un strādājot ar kooperatīviem, kāpēc kooperatīvu biedru skaits aizvien pieaug, kā arī par VAKS piedāvātajiem pakalpojumiem.