8. augusta pēcpusdienā, īsi pēc pirmsražas sapulces, "Grozu kaltē"  tika ievesta pirmā 2017. gada ražas krava - rapsis. 

Sveicam SIA "Lauce"  kolektīvu un visus Varakļānu VAKS filiāles biedrus ar kulšanas sezonas sākšanu!