Latvijas Loģistikas asociācija (LLA), sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA) 9.novembrī, pl.10.00, Valmierā, Mūrmuižas ielā 18, kooperatīva “VAKS teritorijā rīkos inovatīva transportēšanas risinājuma demonstrāciju.

 

Pašlaik mežizstrādes nozarē galvenokārt tiek izmantotas specializētās kokmateriālu transportēšanas piekabes, kuras faktiski nav iespējams izmantot kombinācijā ar lauksaimniecības pārvadājumu sektorā izmantotajiem parastajiem divasu vai trīsasu kravas vilcējiem. Bet nozares kopdarbības projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā ietvaros ir rasts tehnoloģiskais risinājums, kurš nodrošina sadarbības iespējas starp graudu un meža nozarēm.

LLA vadītājs Normunds Krūmiņš: “Mazā valstī ar atvērtu ekonomiku kāda ir Latvijai, uzņēmumiem un kooperatīviem ir jākonkurē ar starptautiskiem spēlētājiem, un uzņēmumu efektivitāti var panākt tieši ar starpnozaru projektiem. Projekts par efektīvākiem risinājumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas pārvadāšanā ir viens no tādām atbalstāmām iniciatīvām.

Graudu nozarē, īpaši jūlijā un septembrī noslogotos vilcējus, ārpus graudu novākšanas un transportēšanas sezonas var izmantot kā resursu meža nozarē mežizstrādes intensīvākajā laikā no janvāra līdz martam. Tostarp, minētā kopdarbības projekta ietvaros ir izgatavota kokmateriālu transportēšanas piekabe ar 52 tonnu kravnesību.

“Meža nozarē sezonas “pīķa laikā regulāri pietrūkst transportēšanas kapacitātes un šāda veida projekts ir viens no tādiem, kas var palīdzēt ilgtspējīgi risināt sistemātiskas transporta problēmas tieši aukstajos ziemas mēnešos, kad tiek novākta ‘meža raža’, komentē kooperatīva “Mežsaimnieks valdes loceklis Andis Malējs.

Projekta ietvaros iegūtos daudzdimensiju datus analizē Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki, kuru mērķis ir arī veikt iespējamo starpnozaru sadarbības scenāriju modelēšanu un rekomendāciju izstrādi efektīvai to ieviešanai praksē.

“Esam izaicinājumu priekšā saistībā ar “zaļā kursa ieviešanu, kas mūsu lauksaimniekiem uzliek papildus slogu, bet to var samazināt, ražīgāk izmantojot transporta resursus, kas ir mūsu rīcībā, tostarp, pārdalot tos noteiktā laikā starp graudu un meža nozarēm, skaidro LLKA ģenerāldirektors Rolands Feldmanis.

 

Informācija tapusi projekta Nr.18-00-A01612-000022 “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā ietvaros