Graudaugu sēklas tirdzniecība, zālāju sēkla

LPKS "VAKS" piedāvā gan ziemāju, gan vasarāju graudaugu sēklu, kā arī zālāju sēklu. 

Vairāk informācijas zvanot Elīnai Prudņikovičai: Tel. 64250688.

 

Vairāk par sēklu interesēties zvanot VAKS agronomiem:

Valmiera (Vidzeme) - Zinta Jansone, tel. 64250689; Elīna Prudņikoviča, tel. 64250688

Varakļāni - Vitālijs Balodis, tel. 26311023

Gulbene - Artūrs Dilba, tel. 26496851