Lūdzu uzgaidiet...
Valmiera
Vārds Amats Tālrunis E-pasts Fakss
Birojs 28339660 64250686 birojs@vaks.lv
Tehnikas nodaļa 64250687
Sēklu nodaļa 64250688
Graudu nodaļa 64221284
Agro nodaļa 64250689
Aija Kurtiša Biroja vadītāja 28339660 aija.kurtisa@vaks.lv
Indulis Jansons Valdes priekšsēdētājs
Zinta Jansone Komercdirektore/ Agronome 29299583 zinta.jansone@vaks.lv
Anna Jansone Mārketings 29358627 anna.jansone@vaks.lv
Elīna Prudņikoviča Agronome 26452660 elina.prudnikovica@vaks.lv
Dzintra Brokāne Agronome 26106161 dzintra.brokane@vaks.lv
Juris Liepa Agronoms 29354304 juris.liepa@vaks.lv
Velga Ragaine Agronome 29457980
Līga Vektere Agronome 26395169 liga.vektere@vaks.lv
Māris Korņējevs Agronoms 26677531 maris.kornejevs@vaks.lv
Andris Zemešs Graudu tirdzniecības vadītājs 26480738 andris.zemess@vaks.lv
Dace Čāmāne Graudu iepirkumu speciāliste 28633455 dace.camane@vaks.lv
Līga Liepa Graudu tirdzniecības vadītāja vietniece 26435113 liga.liepa@vaks.lv
Sanita Strauta Laboratorijas vadītāja 29485181 sanita.strauta@vaks.lv
Alvis Vītols Tehnikas tirdzniecības vadītājs 27808580 alvis.vitols@vaks.lv
Artūrs Laimīte Tehnikas tirdzniecības speciālists 28612098 arturs.laimite@vaks.lv
Viesturs Zeltiņš Tehnikas tirdzniecības konsultants 29229151 viesturs.zeltins@vaks.lv
Andris Bērziņš Tehnikas servisa vadītājs 25751290 serviss@vaks.lv
Ivars Ķepis Tehniskais vadītājs 26392106 ivars.kepis@vaks.lv
Rolands Jansons Projektu koordinators 26428249 rolands.jansons@vaks.lv
Andris Kājiņš Jurists 29241131 andris.kajins@vaks.lv
Diāna Gredzena Finanšu direktore 64221516 diana.gredzena@vaks.lv
Evita Liepa Galvenā grāmatvede 64221516 evita.liepa@vaks.lv
Inese Ločmele Vecākā grāmatvede 26448343 inese.locmele@vaks.lv
Laila Baumane Grāmatvede 26465268 laila.baumane@vaks.lv
Dita Lūse Grāmatvede 25667726 dita.luse@vaks.lv
Ieva Tauriņa Grāmatvede 64250689
Jelgava
Vārds Amats Tālrunis E-pasts Fakss
Armands Raguckis Struktūrvienības un tirdzniecības vadītājs Zemgalē 29499576 armands.raguckis@vaks.lv
Kristīne Skādule Agronome 28399029 kristine.skadule@vaks.lv
Jānis Māris Rika Agronoms 28495565 janis.maris.rika@vaks.lv
Nora Zvirbule Grāmatvede 20284477 nora.zvirbule@vaks.lv
Solvita Druseika Laboratorijas vadītāja 22029902 solvita.druseika@vaks.lv
Gulbene
Vārds Amats Tālrunis E-pasts Fakss
Vita Jonase Struktūrvienības vadītāja 26648770 vita.jonase@vaks.lv
Diāna Tuča Agronome 29109291 diana.tuca@vaks.lv
Kristīne Cērcina Agronome 26558252 kristine.cercina@vaks.lv
Dace Lazdiņa Grāmatvede 20228897 dace.lazdina@vaks.lv
Vita Martuzāne Grāmatvede 20228897 vita.martuzane@vaks.lv
Aldis Kiserovskis Tehnikas tirdzniecības konsultants 27331815 aldis.kiserovskis@vaks.lv
Viesturs Zeltiņš Tehnikas tirdzniecības konsultants 29229151 viesturs.zeltins@vaks.lv
Varakļāni
Vārds Amats Tālrunis E-pasts Fakss
Ilze Benislavska Struktūrvienības vadītāja 29428890 ilze.benislavska@vaks.lv
Vitālijs Balodis Agronoms 26311023 vitalijs.balodis@vaks.lv
Lilija Latkovska Grāmatvede 29197417 lilija.latkovska@vaks.lv
Laboratorija Grozu kaltē 29119696
Aldis Kiserovskis Tehnikas tirdzniecības konsultants 27331815 aldis.kiserovskis@vaks.lv
Viktors Adijāns Agronoms 29177802 viktors.adijans@vaks.lv
Juris Dilāns Agronoms 29478713 juris.dilans@vaks.lv
Matīši
Vārds Amats Tālrunis E-pasts Fakss
Romāns Balaņuks Struktūrvienības vadītājs 26493525 romans.balanuks@vaks.lv