Visi zemāk norādītie projekti ir realizēti ar Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku atttīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ejuz.lv/68vg