Visi zemāk norādītie projekti ir realizēti ar Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku atttīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm