Kā kļūt par kooperatīva biedru?

Par VAKS biedru var būt fiziskā vai juridiskā persona, kura savā saimniecībā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un izmanto VAKS sniegtos pakalpojumus atbilstoši statūtu prasībām; kā arī cita lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība.

Fiziskā vai juridiskā persona, kas vēlas iestāties VAKS kooperatīvā un kļūt par tā biedru, iesniedz VAKS valdei rakstveida pieteikumu (sk. zemāk), kurā norāda, ka apņemas:

- ievērot VAKS statūtus,
- statūtos noteiktajā kārtībā un apmērā kārtot ar iestāšanos saistītos maksājumus (iestāšanās maksa ir 300,00 EUR un jāiegādājas viena paja 70.00 EUR vērtībā; biedra naudas lielums ir 15,00 EUR, kuru VAKS biedri iemaksā VAKS kasē vai kontā ik gadu);
- realizēt caur VAKS vismaz 75% no saimniecībā izaudzētā un realizācijai tirgū paredzētā graudu un rapša daudzuma;
- iegādāties VAKS vismaz 75% no lauksaimnieciskajai ražošanai nepieciešamajiem augu aizsardzības līdzekļiem un minerālmēsliem.

Biedra uzņemšana un rakstveida pieteikums ir jāiesniedz sev tuvākajā VAKS struktūrvienībā: Valmierā, Gulbenē, Varakļānos vai Jelgavā.