18. oktobrī Smiltenes tehnikuma jaunatklātajā aktu zālē norisinājās Vidzemes un Latgales graudu audzētāju kooperatīva VAKS kopsapulce. Pēc iedvesmojošas tehnikuma direktora Andra Miezīša uzrunas, VAKS padomes priekšsēdētājs I. Ādamsons iepazīstināja klātesošos ar darba kārtību. 

Tālāk LPKS VAKS valdes priekšsēdētājs I.Jansons kopsapulci informēja par kooperatīva 2016. gada darbības rezultātiem līdz 2016. gada 30. septembrim. Šis ir sarežģīts gads Latvijas lauksaimniecībā. Graudkopību ietekmējuši vairāki faktori - lietainā vasara, graudaugu slimības, kā arī graudu zemā cena tirgū. Kooperatīva kopējais graudu iepirkums ir samazinājies, bet šis samazinājums ir mazāks kā vidēji Latvijā. Ņemot vērā esošo situāciju, tika nolemts veikt daļēju izmaksu kompensāciju. 

Kopsapulces laikā klātesošie tika iepazīstināti ar kooperatīva VAKS 2017. gada plāniem, kā arī tika analizēti šī gada graudu ražas samazinājuma cēloņi un plānotas preventīvās darbības nākošā gada ražai.

Informējot par citām kooperatīva VAKS aktivitātēm, lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības vadītājs A.Vītols ziņoja par turpmāk tirdzniecībā pieejamo lauksaimniecības tehnikas klāstu, servisa un sadarbības iespējām. Dienas gaitā tika prezentēta biedru ērtībām veidotā VAKS elektroniskā dokumentu aprites sistēma, kas pakāpeniski tiks ieviesta tuvākajos mēnešos.

Paldies visiem kooperatīva VAKS biedriem, kas ieradās uz kopsapulci!

Kooperatīvs VAKS