Jau vairāku gadu garumā lauksaimnieki iegūst augstas ražas un no augsnes iznes barības vielas, tai skaitā arī kalciju un magniju. 

Šobrīd lauksaimnieku tīrumos ļoti labi var redzēt sekas, kuras saistītas ar augsnes skābumu, barības vielu un Mg, kalcija trūkumu:

*) tīruma vidū ir atsevišķi laukumi, kur kultūraugi dzeltē un “burtiski ielien zemē vai pazūd pavisam.

*) graudaugi ir sīki, ar mazu lapu virsmu, vārpas ir nelielas, kaut arī ir mēslots labas ražas iegūšanai.

*) augi ir ar violetu nokrāsu, jo fosfors pie augsnes reakcijas pH 5,5 augam uzņemamā formā pieejams tikai 50 % no dotā NPK.

*) rūpīga mēslošana nedod cerētos rezultātus.

Jāatceras, ka graudaugi Jūsu doto NPK mēslojumu uzņem tikai daļēji:

Jūsu laukos augsnes kļūst skābākas ar:

- mēslošanas līdzekļiem, īpaši ar slāpekļa minerālmēsliem,

- iznesot ar ražām kalciju un magniju,

- trūkstot organiskai vielai.

Lai augus nodrošinātu ar visiem nepieciešamiem barības elementiem, tīrumi ir jākaļķo. Kaļķošanas darbs ir laikietilpīgs, un rezultāti parādās pamazām.

Kaļķojamie materiāli ir dažādi:

  • ātras iedarbības - būs īsākam periodam
  • lēnas iedarbības - būs ilgākam periodam

Gribam vērst Jūsu uzmanību domāt laicīgi un plānot uzlabot augsnes auglību ilgtermiņā, lai Jūsu ražas ir prognozējamas!

Ja Jums ir jautājumi un augšņu analīzes, varam palīdzēt izvēlēties piemērotāko kaļķošanas materiālu!