VAKS aktīvi darbojas kopš 1999. gada. Kooperatīvs ir Latvijas graudaudzētāju uzņēmums, kas izveidojis sistēmu, kura nodrošina savu biedru izaudzētās produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju.

Sabiedrības statūtos noteikts, ka Sabiedrības mērķis ir sniegt pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražotājiem (graudu pirmapstrāde, graudu uzpirkšana un tirdzniecība, graudaugu sēkla, zālāju sēkla, augu aizsardzības līdzekļi, minerālmēsli, lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība un serviss), agronomu konsultācijas, kā arī apmierināt citas Sabiedrības biedru vajadzības. Kooperatīvā pašlaik apvienojušās vairāk kā 600 saimniecības.

Biedru priekšrocības kooperatīvā:

  • Garantija izaudzētās produkcijas realizācijai;
  • Iespēja visu nepieciešamo graudu izaudzēšanai iegādāties vienuviet;
  • Speciālistu pieejamība;
  • Iespēja saņemt finansiālo atbalstu;
  • Iespēja piedalīties kooperatīva rīkotajos pasākumos.

Mūsu vīzija

Mēs vēlamies kļūt par stabilu, konkurētspējīgu un tradīcijām bagātu lauksaimniekiem piederošu uzņēmumu, kuram uzticas tā biedri, sadarbības partneri un darbinieki.

Mūsu misija

Vienmēr rīkoties atbilstoši biedru interesēm un strādāt ar mērķi veicināt biedru saimniecību attīstību un sniegt viņiem ekonomisku labumu.

Mūsu vērtības

Uzticams biedrs ir mūsu darbības pamats.
Darbinieku profesionalitāte un pienākuma apziņa.
Komandas gars - kooperatīva biedru un darbinieku mijiedarbība.

(2014. gada video)